श्री हनुमान चालीसा लिरिक्स

Listen it on YouTube and read lyrics here श्री हनुमान चालीसा लिरिक्स हिंदी में ॥दोहा॥श्रीगुरु चरन सरोज रजनिजमनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसुजो दायकु फल चारि ।। बुद्धिहीन तनु जानिकेसुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि … Read More