ಅರೆರೆ ಶುರುವಾಯಿತು Arare Shuruvayithu Lyrics in Kannada

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ CLICK HERE TO READ LYRICS IN ENGLISH (Arare Shuruvayitu Hege) ಅರೆರೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೇಗೆ , ಪದವೇ ಸಿಗದ ಇದು ಹೇಗೆಹೃದ್ರಯ … Read More